keçirtmə

keçirtmə
«Keçirtmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • keçirtmək — bax keçirmək 1. Bülbül, keçirtmə bağda qəflətdə ömrünü. S. Ə. Ş.. Keçənlərdə Qafqaz kəndlərindən birində bir neçə vaxt günlər keçirtdim. N. N.. <İkinci qadın:> Gərək bacardıqca seçkidə çox qadın keçirdək. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • susalammax — (Şəki) bir şeyi ürəyindən keçirtmək və ya bir şey haqqında fikirləşmək. – Ha susalandım, bir yerə çıxarda bilmədim …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • aşılamaq — f. 1. tib. Bir xəstəliyin qabağını almaq, ya başlanmış xəstəliyi sağaltmaq üçün bədənə aşı maddəsi yeritmək, aşı vurmaq, peyvənd etmək. Uşaqları çiçəyə qarşı aşılamaq. Mal qaranı aşılamaq. 2. k. t. Cır ağacı peyvənd etmək, qələm etmək, calamaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maskalamaq — f. 1. Bir adamın və ya bir şeyin üzünə maska taxmaq, maska keçirtmək. 2. Bir şeylə üstünü örtmək, gizlətmək; görünməz, ətraf mühitdən seçilməz hala salmaq. Səngərləri maskalamaq. Topları maskalamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naqillik — is. fiz. Nəql etmə, keçirtmə, ötürmə qabiliyyəti; keçiricilik. Metalların naqillik qabiliyyəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oğurlatdırmaq — icb. Başqası vasitəsilə oğurlatmaq, ələ keçirtmək. O məlun kəbin verməmək üçün bu kağızı bizdən oğurlatdırmışdır. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qıynaqlamaq — f. Qıynaqları ilə tutmaq, qıynağına keçirtmək; caynaqlamaq. Çalağan göyərçini qıynaqlayıb apardı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəflət — is. <ər.> 1. Qafillik, xəbərsizlik. Qılma bizi qəflət ilə mədhuş; Həmsöhbətin eyləmə fəramuş. F.. <Ziba xanım:> Vay sənin halına, vay sənin halına ki, qəflət gözünü örtübdür. M. F. A.. Bülbül, keçirtmə bağda qəflətdə ömrünü. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tester — is. <ing.> Bir şeyi yoxlamaq, sınaqdan keçirtmək cihazı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”